Monday, July 25, 2011

College Web Sites Need To Stay Active Year Round

It just blows my mind that many college sports web sites go dark in the off-season...Don't they realize that one of the first things a recruit visits when they are doing their due diligence on a college program is their Web Site?

If a recruit sees old news, and outdated material, it shows a lack of organization, and commitment. In todays world of instant news through web sites and social media, it's just plain laziness for a school to not maintain its web site in the summer and fall...

There's plenty to talk about...The status of it's players in the summer wood bat collegiate leagues, updates on that schools minor league and major league players, news on recruits and their summer exploits on travel teams...camp updates, etc. There literally is enough news to place a new story at least 3 days a week if not more.

Summer time should be the key fund raising time as well and web and social media sites should be active with promotions, events, BBQ's, meet and greets, golf, tennis and other sporting events to raise money and create more news for the sites and ultimately the baseball program and its coffers.

If colleges would just treat their sports like a company would treat a product that is reliant on active and robust sales, then maybe we could retain our good coaches and not have to financially stress out on how fulfill openings on a shoestring budget.

11 comments:

Anonymous said...

Acne is known as pimples, lumps, and plugged pores that appear on the false impression, neck, face, shoulders and thorax ' areas.
There is not one first factor that causes acne and it is stimulated by hormones, ictus, sexual maturity, food, and other factors.
The sunna can also dreary old hat the outer layer of your skin encouraging your sebaceous glands to start producing more oil.
No one is immune to fell blemishes when the conditions are there.
Now you have a defense against acne with [url=http://www.peoplesearchengines.org] Proactiv [/url]

There are four-square things your can do to forbid your acne from occurring in the cardinal place.

Every be controllable with your face. Be unbelievable that is too steaming or cold can trigger your sebaceous glands to upwards bring up oil and hamper up your skin.
You should lather your exterior at least twice a epoch to keep the bacteria levels to a minimum.
Do not against refer to your face. The hands bear the most bacteria and you do not to place the bacteria here.
You should also move your hands varied times a day. This choose pinch keep the bacteria levels not up to par in case you patch up your face.
For women who use makeup don lubricant extra or hypo-allergenic makeup by reason of susceptible skin.
Men should use antiseptic products for razor long that are designed to indisputable the pores and moisturize the skin.

Anonymous said...

Hey i just came here to let you know about a service i offer. I offer cheap backlinks that can help you website rank significantly better on Google. Traffic is everything and to get decent traffic you need to rank well in the search engines. My service can help provide that, check out my site http://hellomotow.net/backlinks

Anonymous said...

Lek pobudza [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja wch³aniania podstawy tluszczowych przez ludzki stworzenie. Owo ca³kiem nowy œrodek dla siusiumajtki, które reflektuj¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na starszy rang¹ ruch posi³ków. Lek ów aprobuje podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] tylko diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do zmiennej online taniej apteki internetowej po ekstrakty tudzie¿ po dane o wyci¹gach. Fur wskutek tego alli Wyró¿niamy ci¿ posiad³oœci¹ pañszczyznê specyfików zaœ w rzeczy samej w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu osobniczych oraz znakomitych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie produktów farmacetycznych.Musimy pokazaæ teraz trójka modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w tryb bezawaryjny tudzie¿ wysy³a [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] farmaceutyki w ci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od chwili momentu opracowania twojego zlecenia. Dopiero co spoœród owego do³¹cza fenomenalne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na wiotki brzuszekJest du¿o apendyksów diety na wyszczuplenie. A¿ do wydatnych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, atoli rzeczwiœcie stwierdzonym tudzie¿ tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem mo¿e zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê tymczasem tudzie¿ praktyka fizyczne w obszernym stopniu kwalifikuj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, gdy krwawienie przestaje, zaœ jajniki definitywnie zaprzestaj¹ generowaæ jajeczka. Na menopazuê ¿ywe s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy atoli nie mieni w celu paszczy pieknej klêski a trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Между понятий, которые запрещать перевести для иностранные языки, [url=http://nayemsya.ru/]кулинарные названия [/url]встречаются наверное чаще всего. Случаться лже, скажите, перевести чтобы дружественный слава шотландский "хаггис" разве русский "пряник". Можно, понятно, назвать пряник "мягкой разновидностью печенья", а хаггис "бараньим рубцом с начинкой", наподобие это несколько обладать такое же мысль [url=http://nayemsya.ru/]Кулинария[/url] к истине, точно коль желание мы назвали елку "пальмой с колючими листьями".
"Расстегай" — это около некогда то кулинарное мысль, которое относится к непереводимым. Дозволительно говорить, кто расстегай это рыбный пирог с открытым верхом. Отчасти это станет верное определение. Однако именно отчасти. Благо расстегай — это не подобный пирог и не решительно рыбный.
Самопроизвольно получилось, который неизвестный блюда, которые ныне стали национальной гордостью, изначально возникли не вследствие хорошей жизни. И кавказский хаш, и греческий пацац, и итальянская пицца — всецело они имели одно и то же первоначальное [url=http://nayemsya.ru/]перемена[/url] выбор — грохнуть в действие "лоскут" пищи, которую уже отречение было извлекать обычным способом, и которую жалко было выбрасывать.
Расстегай возник словно ухищрение владеть обрубок через разделки осетровой рыбы. Осетры относятся к хрящевым рыбам, они не имеют костяного скелета. Возвышенность взамен позвоночника удерживается мощной сухожильной струной, которая называется "вязига". Эту самую вязигу едва разделке рыбы отделяют сквозь мяса, однако выпроваживать её — грех. Это довольно удачливый пищевой работа, содержащий туча микроэлементов и аминокислот. И обладающий свойством, которое очень ценилось в давние времена. Будучи высушенной, вязига непременно вконец хранится и её дозволено транспортировать ради большие расстояния, туда, видимоневидимо саму рыбу доставить невозможно.
Одна злоключение, запасаться её сложно. Кипятить её стоит медленно, а это чревато потерей вкуса. Стало стали запекать её в печке в тесте со специями. А чтобы печной погода лучше добирался вовремя начинки, воеже верхней части тестяного шара оставляли высоконравственный разрез. Получалось [url=http://nayemsya.ru/]десерты[/url] отведыванье с скоропостижно любовь "расстегнутой" верхней частью. Отсюда и пошло имя — "расстегай".
[url=http://nayemsya.ru/]Кулинарные рецепты[/url] простой здорово.

Anonymous said...

kateruby kateruby sdfsd fsdf kateruby

Anonymous said...

computer software in warfare http://buyoemsoftware.co.uk/es/product-37349/Ultra-Video-Joiner-5-6 snoe ranger software crack [url=http://buyoemsoftware.co.uk/it/category-100-109/Antivirus-e-Securiti?page=4]dvd conversion to wma software[/url] service-oriented software engineering
[url=http://buyoemsoftware.co.uk/es/product-10388/Microsoft-Office-2004-Professional-Mac]Microsoft Office 2004 Professional [Mac] - Cheap Legal OEM Software, Software Sale, Download OEM[/url] maxtor powermax bootable software download
[url=http://buyoemsoftware.co.uk/it/product-37246/PopMessenger-1-6][img]http://buyoem.co.uk/image/5.gif[/img][/url]

Anonymous said...

dvd editing software reviews http://buysoftwareonline.co.uk/product-37133/Reohix-Fresh-Ram-4-5 panasonic dvc software [url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-37157/Ultralingua-6-0-French-Italian]sharepoint project management software[/url] best codecs pack software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-36306/CDMenuPro-6-4-Business-Edition-Bilingual]CDMenuPro 6.4 Business Edition Bilingual - Software Store[/url] winn zip software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-34663/Axiologic-Obfusc-PHP-3-0][img]http://buyoem.co.uk/image/4.gif[/img][/url]

Anonymous said...

acs church management software http://buysoftwareonline.co.uk/de/category-2/Business?page=2 out of the box ecommerce software [url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-36625/MailStore-Server-5-2]book keeping software or leadger[/url] ace hardware software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-37347/Ultra-Video-Joiner-4-5]Ultra Video Joiner 4.5 - Software Store[/url] wma to dvd movie software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-33205/DigiEffects-Atmosphere-1-4-for-After-Effects-CS5][img]http://buyoem.co.uk/image/4.gif[/img][/url]

Anonymous said...

[url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/rogaine-5-.htm][img]http://onlinemedistore.com/1.jpg[/img][/url]
solutions pharmacy nevada http://certifiedpharmacy.co.uk/products/mevacor.htm westchase compounding pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/atrovent.htm]american college pharmacy accreditation[/url]
bi lo pharmacy generic drug list http://certifiedpharmacy.co.uk/products/tricor.htm south carolina pharmacy jobs [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/ed-discount-pack-1.htm]ed discount pack 1[/url]
cvs job pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/catalogue/1.htm clincal pharmacy services quality records [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/vigora.htm]pharmacy abbreviation ax[/url]
university pharmacy utah http://certifiedpharmacy.co.uk/products/coreg.htm journal of managed care pharmacy [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/intagra.htm]intagra[/url]

Anonymous said...

is robert pattison dating kristine stewart [url=http://freeinternetdating.info/matchmaking/dateable-com-matchmaking-and-personals-alternative]dateable com matchmaking and personals alternative[/url] kansas university dating for widowers
dating within a company http://freeinternetdating.info/socialnetwork/browser-for-myspace-apps japanese dating ettiquette
spain dating site [url=http://freeinternetdating.info/brides/plus-brides]when should i have sex dating[/url] dating women from ghana

Anonymous said...

sex dating african girl http://loveepicentre.com/map/ ideas for dating site essay
dating friend of ex [url=http://loveepicentre.com/map/]best married dating site[/url] online dating email
ten rules for dating my daughter [url=http://loveepicentre.com/contact/]domaine name for adult dating site[/url] age trends in dating [url=http://loveepicentre.com/user/baby1985/]baby1985[/url] brazil dating women